kg cev

PVC KG Cev kanalizaciona

Od: 185,00 din.

185,00 din.
295,00 din.
460,00 din.
920,00 din.
1.380,00 din.
1.840,00 din.
780,00 din.
1.560,00 din.
2.260,00 din.
2.730,00 din.
1.890,00 din.
3.750,00 din.
5.590,00 din.
3.330,00 din.
6.680,00 din.
9.640,00 din.
11.870,00 din.

Opis Proizvoda

Peštan PVC KG cevi za sisteme ulične kanalizacije zajedno sa odgovarajućim spojnicama su predviđeni za uklanjanje svih vrsta otpadnih voda u sistemima niskogradnje. Veoma lako se postavljaju, a spajaju se međusobno spojnim elementima pri čemu se gumenim prstenovima obezbeđuje potpuna zaptivenost spoja. Ovaj tip cevi izrađen je od veoma lakog materijala, pa je samim tim transport i rukovanje ovim cevima veoma jednostavno i lako.
Primena serije cevi zavisi od mesta polaganja, kvaliteta zemljišta i od vrste podloge, od opterećenja, od različitih uslova i sl. Cevi serije S-20 i S-16 koriste se u normalnim uslovima, što znači gde su zemljište, rov, metode zatrpavanja i sabijanja zemljišta normalni.

Kategorija: Oznake: , ,